Mitsubishi Electric tiếp tục hợp tác chuyển giao công nghệ cho Việt Nam

Mitsubishi Electric tiếp tục hợp tác chuyển giao công nghệ cho Việt Nam

Ngày 14/6/2018, Công ty TNHH Mitsubishi Electric Việt Nam (MEVN) chính thức tham...

Chi tiết