1. PHƯƠNG THỨC GIAO HÀNG - TRẢ TIỀN MẶT

Phương thức Giao hàng - Trả tiền mặt chỉ áp dụng đối với những khu vực chúng tôi hỗ trợ giao nhận (tham khảo thêm chính sách vận chuyển)

2. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TRƯỚC


- Chuyển tiền, chuyển khoản

Áp dụng cho khách hàng ngoài khu vực và khách hàng có nhu cầu sử dụng phương thức thanh toán này:

Ngân hàng NN & PT Nông Thôn - CN Hải Châu

Chi nhánh: Agribank Đà Nẵng

Số tài khoản: 200 120 1125 104

Tên tài khoản: Công ty TNHH MTV Solciti