1. Mục đích và phạm vi thu thập

– Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website Solciti.com bao gồm: Họ tên, số điện thoại, địa chỉ của khách hàng. Đây là các thông tin mà Solciti.com cần thành viên cung cấp để Solciti.com liên hệ, tư vấn hỗ trợ, xác nhận và gửi hàng cho quý khách hàng.

– Trong quá trình mua hàng và giao dịch tại Solciti.com, chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã mua của thành viên, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của thành viên sẽ không được lưu giữ.

– Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ bằng thông tin cá nhân của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho webiste Solciti.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ thông tin của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Công ty sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

–   Cung cấp các dịch vụ đến Khách hàng

–   Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và website Solciti.com

–   Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

–   Không sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Solciti.com

–   Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của Khách hàng của Solciti.com.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ để cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật tuyệt đối

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY TNHH MTV SOLCITI

444 Nguyễn Hữu Thọ – Phường Khuê Trung – Quận Cẩm Lệ – Thành Phố Đà Nẵng

Email: solcitishop@gmail.com

Hotline: 0935 71 24 24 0934 75 02 02

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

– Khách hàng có quyền đề nghị hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu Solciti.com thực hiện việc này.

– Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về người bán đến Ban quản trị của website Solciti.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Solciti.com sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của Khách hàng tùy theo mức độ, Solciti.com sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

– Thông tin cá nhân của thành viên trên Solciti.com được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Solciti.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ Khách hàng.

– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, Solciti.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.

– Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa trên Solciti.com.

– Ban quản lý Solciti.com yêu cầu các cá nhân khi mua hàng là Thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, điện thoại …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Solciti.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó khi cung cấp ban đầu không chính xác.