Quạt lửng Asia A16020

Quạt lửng Asia A16020

540.000 đ 725.000 đ

Quạt Đứng KDK P40U

Quạt Đứng KDK P40U

1.650.000 đ 1.990.000 đ

Quạt Đứng KDK P40V

Quạt Đứng KDK P40V

2.290.000 đ 2.590.000 đ

Quạt Đứng KDK P41U

Quạt Đứng KDK P41U

1.500.000 đ 1.890.000 đ

Quạt Hộp KDK ST30X

Quạt Hộp KDK ST30X

1.790.000 đ 2.090.000 đ

Quạt Hộp KDK SD30X

Quạt Hộp KDK SD30X

2.290.000 đ 2.690.000 đ

Quạt Hộp KDK SS30X

Quạt Hộp KDK SS30X

2.390.000 đ 2.850.000 đ

Quạt Hộp KDK SC30X

Quạt Hộp KDK SC30X

3.290.000 đ 3.860.000 đ

Quạt Đứng KDK M40K

Quạt Đứng KDK M40K

2.990.000 đ 3.690.000 đ

Quạt Đứng KDK N30NH

Quạt Đứng KDK N30NH

2.900.000 đ 3.660.000 đ

Quạt Đứng KDK P30KH

Quạt Đứng KDK P30KH

2.050.000 đ 2.580.000 đ

Quạt Treo Tường KDK M40C

Quạt Treo Tường KDK M40C

1.690.000 đ 1.990.000 đ

Quạt Treo Tường KDK M40M

Quạt Treo Tường KDK M40M

2.050.000 đ 2.570.000 đ

Quạt Bàn Lifan GN-4

Quạt Bàn Lifan GN-4

125.000 đ 153.000 đ

Quạt Bàn Lifan B-106

Quạt Bàn Lifan B-106

135.000 đ 166.000 đ

Quạt Bàn Lifan B-109

Quạt Bàn Lifan B-109

195.000 đ 236.000 đ

Quạt Bàn Lifan B-212

Quạt Bàn Lifan B-212

285.000 đ 338.000 đ

Quạt Bàn Lifan B-378

Quạt Bàn Lifan B-378

355.000 đ 417.000 đ

Máy Lọc Nước FujiE RO-06 CAB

Máy Lọc Nước FujiE RO-06 CAB

3.675.000 đ 4.090.000 đ

Máy Lọc Nước FujiE RO-07 CAB

Máy Lọc Nước FujiE RO-07 CAB

3.765.000 đ 4.190.000 đ

Máy Lọc Nước FujiE RO-08 CAB

Máy Lọc Nước FujiE RO-08 CAB

3.945.000 đ 4.390.000 đ

Máy Lọc Nước FujiE RO-09 CAB

Máy Lọc Nước FujiE RO-09 CAB

4.275.000 đ 4.750.000 đ

Máy Lọc Nước FujiE RO-09UV CAB

Máy Lọc Nước FujiE RO-09UV CAB

4.635.000 đ 5.150.000 đ

Máy Lọc Nước FujiE RO-07

Máy Lọc Nước FujiE RO-07

3.315.000 đ 3.690.000 đ

Máy Lọc Nước FujiE RO-08

Máy Lọc Nước FujiE RO-08

3.495.000 đ 3.890.000 đ

Máy Lọc Nước FujiE RO-09

Máy Lọc Nước FujiE RO-09

3.735.000 đ 4.150.000 đ

Máy Sấy Tay KDK T09BC

Máy Sấy Tay KDK T09BC

4.690.000 đ 5.990.000 đ

Máy Sấy Tay KDK T09AC

Máy Sấy Tay KDK T09AC

5.990.000 đ 7.050.000 đ

Máy Sấy Tay KDK T10TA

Máy Sấy Tay KDK T10TA

5.990.000 đ 7.050.000 đ

Máy Sấy Tay Panasonic FJ-T09A3

Máy Sấy Tay Panasonic FJ-T09A3

4.740.000 đ 7.050.000 đ

Máy Sấy Tay Panasonic FJ-T10T1

Máy Sấy Tay Panasonic FJ-T10T1

13.100.000 đ 19.500.000 đ

Máy Bơm Nước Đẩy Cao Panasonic GP-129JXK-SV5

Máy Bơm Nước Đẩy Cao Panasonic GP-129JXK-SV5

990.000 đ 1.470.000 đ

Giảm ngay 3% khi đặt hàng online

Quạt Thông Gió KDK 20WUD (quạt gắn kiếng)

Quạt Thông Gió KDK 20WUD (quạt gắn kiếng)

1.150.000 đ 1.290.000 đ

Quạt thông gió KDK 15AAQ1

Quạt thông gió KDK 15AAQ1

1.290.000 đ 1.450.000 đ

Quạt thông gió KDK 20AUH

Quạt thông gió KDK 20AUH

790.000 đ 840.000 đ

Quạt thông gió KDK 25AUH

Quạt thông gió KDK 25AUH

890.000 đ 990.000 đ

Máy Đo Khoảng Cách Laser GLM 250 VF

Máy Đo Khoảng Cách Laser GLM 250 VF

8.520.000 đ

Máy Đo Khoảng Cách Laser GLM 150 C

Máy Đo Khoảng Cách Laser GLM 150 C

7.280.000 đ

Máy Đo Khoảng Cách Laser GLM 500

Máy Đo Khoảng Cách Laser GLM 500

2.550.000 đ

Máy Đo Khoảng Cách Laser GLM 80

Máy Đo Khoảng Cách Laser GLM 80

3.930.000 đ

Máy Đo Khoảng Cách Laser GLM 50 C

Máy Đo Khoảng Cách Laser GLM 50 C

3.460.000 đ

Máy Đo Khoảng Cách Laser GLM 40

Máy Đo Khoảng Cách Laser GLM 40

2.010.000 đ

Máy Đo Khoảng Cách Laser GLM 30

Máy Đo Khoảng Cách Laser GLM 30

1.690.000 đ

Cây MIA Bosch GR 500

Cây MIA Bosch GR 500

950.000 đ

Chân Máy Laser Bosch BT 150 1/4"

Chân Máy Laser Bosch BT 150 1/4"

520.000 đ

Chân Máy Laser Bosch BT 160

Chân Máy Laser Bosch BT 160

840.000 đ

Chân Máy Laser Bosch BT 150 5/8"

Chân Máy Laser Bosch BT 150 5/8"

590.000 đ

Thiết Bị Nhận Tia Laser Bosch LR6

Thiết Bị Nhận Tia Laser Bosch LR6

1.270.000 đ

Thiết Bị Nhận Tia Laser Xanh và Đỏ Bosch LR7

Thiết Bị Nhận Tia Laser Xanh và Đỏ Bosch LR7

2.010.000 đ

Đế Xoay Bluetooth Bosch RM 3

Đế Xoay Bluetooth Bosch RM 3

2.190.000 đ

Giá đỡ đa năng Bosch BM 1

Giá đỡ đa năng Bosch BM 1

950.000 đ

Kính Laser Bosch

Kính Laser Bosch

140.000 đ

Két bạc chống cháy Forture KF55N

Két bạc chống cháy Forture KF55N

2.900.000 đ

Két sắt điện tử KKS05

Két sắt điện tử KKS05

1.600.000 đ

Két sắt điện tử KKS04

Két sắt điện tử KKS04

2.050.000 đ

Két sắt điện tử KKS02

Két sắt điện tử KKS02

2.100.000 đ

Két sắt điện tử KKS03

Két sắt điện tử KKS03

2.290.000 đ

Két sắt điện tử KKS01

Két sắt điện tử KKS01

1.910.000 đ

Két sắt điện tử KA54DT

Két sắt điện tử KA54DT

2.490.000 đ

Két sắt điện tử KA40DT

Két sắt điện tử KA40DT

2.190.000 đ

Két sắt điện tử KA72DT

Két sắt điện tử KA72DT

2.820.000 đ

Két bạc an toàn KA320

Két bạc an toàn KA320

8.810.000 đ

Két bạc an toàn KA181

Két bạc an toàn KA181

5.580.000 đ

Két bạc an toàn KA100

Két bạc an toàn KA100

2.760.000 đ

Két bạc an toàn KA54

Két bạc an toàn KA54

2.110.000 đ

Két bạc an toàn KA40

Két bạc an toàn KA40

1.820.000 đ

Thang Nhôm Đơn Poongsan PS 3020-1

Thang Nhôm Đơn Poongsan PS 3020-1

1.065.000 đ

Thang Nhôm Đơn Poongsan PS 3025-1

Thang Nhôm Đơn Poongsan PS 3025-1

1.325.000 đ

Thang Nhôm Đơn Poongsan PS 3030-1

Thang Nhôm Đơn Poongsan PS 3030-1

1.595.000 đ

Thang Nhôm Đơn Poongsan PS 3035-1

Thang Nhôm Đơn Poongsan PS 3035-1

1.885.000 đ

Thang Nhôm Đơn Poongsan PS 3040-1

Thang Nhôm Đơn Poongsan PS 3040-1

2.485.000 đ

Thang Nhôm Đơn Poongsan PS 3045-1

Thang Nhôm Đơn Poongsan PS 3045-1

2.905.000 đ

Thang Nhôm Đơn Poongsan PS 3050-1

Thang Nhôm Đơn Poongsan PS 3050-1

3.335.000 đ

Thang Nhôm Đơn Poongsan PS 3060-1

Thang Nhôm Đơn Poongsan PS 3060-1

4.235.000 đ

Thang Nhôm Trượt Poongsan PS 3050-2

Thang Nhôm Trượt Poongsan PS 3050-2

3.495.000 đ

Thang Nhôm Trượt Poongsan PS 3060-2

Thang Nhôm Trượt Poongsan PS 3060-2

4.155.000 đ

Thang Nhôm Trượt Poongsan PS 3070-2

Thang Nhôm Trượt Poongsan PS 3070-2

4.825.000 đ

Thang Nhôm Trượt Poongsan PS 3080-2

Thang Nhôm Trượt Poongsan PS 3080-2

6.035.000 đ

Thang Nhôm Trượt Poongsan PS 3090-2

Thang Nhôm Trượt Poongsan PS 3090-2

6.745.000 đ

Thang Nhôm Trượt Poongsan PS 3100-2

Thang Nhôm Trượt Poongsan PS 3100-2

7.435.000 đ

Thang Nhôm Trượt Poongsan PS 3110-2

Thang Nhôm Trượt Poongsan PS 3110-2

8.385.000 đ

Thang Nhôm Trượt Poongsan PS 3120-2

Thang Nhôm Trượt Poongsan PS 3120-2

9.325.000 đ

Thang Nhôm Chữ A Poongsan PS-2030

Thang Nhôm Chữ A Poongsan PS-2030

740.000 đ

Thang Nhôm Chữ A Poongsan PS-2040

Thang Nhôm Chữ A Poongsan PS-2040

990.000 đ

Thang Nhôm Chữ A Poongsan PS-2050

Thang Nhôm Chữ A Poongsan PS-2050

1.230.000 đ

Thang Nhôm Chữ A Poongsan PS-2060

Thang Nhôm Chữ A Poongsan PS-2060

1.480.000 đ

Công ty TNHH MTV Solciti được thành lập vào tháng 08/09/2017, với cách thức kinh doanh Mua hàng online - Giao hàng tận nơi đúng theo xu thế công nghệ 4.0 của thời đại.  Là đơn vị phân phối chính hãng các mặt hàng thiết bị văn phòng, điện máy, đồ gia dụng và công nghiệp, thiết bị đo đạc chuyên dụng, và nhiều mặt hàng khác, Solciti mong muốn được phục vụ nhu cầu mua sắm của tất cả khách hàng trên khắp Việt Nam. 

Với mục tiêu tạo ra những trải nghiệm mua sắm trực tuyến tuyệt vời nhất, Solciti.com luôn nỗ lực không ngừng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ. Solciti đã, đang và sẽ không ngừng cung cấp những sản phẩm có chất lượng cao và dịch vụ sau bán hàng hoàn hảo nhằm mở rộng hệ thống đại lý lớn mạnh hơn, cũng như mang đến sự hài lòng cao nhất cho khách hàng. Hãy cùng hàng triệu người tiêu dùng Việt Nam trải nghiệm tiện ích mua sắm trực tuyến dễ dàng, tiện ích này nhé !