Quạt lửng Asia A16020

Quạt lửng Asia A16020

690.000 đ 725.000 đ

Quạt Đứng KDK P40U

Quạt Đứng KDK P40U

1.650.000 đ 1.990.000 đ

Quạt Đứng KDK P40V

Quạt Đứng KDK P40V

2.290.000 đ 2.590.000 đ

Quạt Đứng KDK P41U

Quạt Đứng KDK P41U

1.500.000 đ 1.890.000 đ

Quạt Hộp KDK ST30X

Quạt Hộp KDK ST30X

1.790.000 đ 2.090.000 đ

Quạt Hộp KDK SD30X

Quạt Hộp KDK SD30X

2.290.000 đ 2.690.000 đ

Quạt Hộp KDK SS30X

Quạt Hộp KDK SS30X

2.390.000 đ 2.850.000 đ

Quạt Hộp KDK SC30X

Quạt Hộp KDK SC30X

3.290.000 đ 3.860.000 đ

Quạt Đứng KDK M40K

Quạt Đứng KDK M40K

2.990.000 đ 3.690.000 đ

Quạt Đứng KDK N30NH

Quạt Đứng KDK N30NH

2.900.000 đ 3.660.000 đ

Quạt Đứng KDK P30KH

Quạt Đứng KDK P30KH

2.050.000 đ 2.580.000 đ

Quạt Treo Tường KDK M40C

Quạt Treo Tường KDK M40C

1.690.000 đ 1.990.000 đ

Quạt Treo Tường KDK M40M

Quạt Treo Tường KDK M40M

2.050.000 đ 2.570.000 đ

Quạt Bàn Lifan GN-4

Quạt Bàn Lifan GN-4

125.000 đ 153.000 đ

Quạt Bàn Lifan B-106

Quạt Bàn Lifan B-106

135.000 đ 166.000 đ

Quạt Bàn Lifan B-109

Quạt Bàn Lifan B-109

195.000 đ 236.000 đ

Quạt Bàn Lifan B-212

Quạt Bàn Lifan B-212

285.000 đ 338.000 đ

Quạt Bàn Lifan B-378

Quạt Bàn Lifan B-378

355.000 đ 417.000 đ

Tủ Ướp Rượu Kadeka KSJ-115EW

Tủ Ướp Rượu Kadeka KSJ-115EW

5.495.000 đ 5.850.000 đ

Tủ Ướp Rượu Kadeka KA-24WR

Tủ Ướp Rượu Kadeka KA-24WR

11.795.000 đ 12.500.000 đ

Tủ Ướp Rượu Kadeka KA-39WR

Tủ Ướp Rượu Kadeka KA-39WR

17.495.000 đ 18.500.000 đ

Tủ Ướp Rượu Kadeka KA-45WR

Tủ Ướp Rượu Kadeka KA-45WR

22.295.000 đ 23.500.000 đ

Tủ Ướp Rượu Kadeka KA-110WR

Tủ Ướp Rượu Kadeka KA-110WR

31.795.000 đ 33.500.000 đ

Tủ Ướp Rượu Kadeka KSJ-168EW

Tủ Ướp Rượu Kadeka KSJ-168EW

46.495.000 đ 48.500.000 đ

Tủ Ướp Rượu Kadeka KA-165T

Tủ Ướp Rượu Kadeka KA-165T

38.495.000 đ 40.500.000 đ

Tủ Ướp Rượu Kadeka KA-143T

Tủ Ướp Rượu Kadeka KA-143T

39.395.000 đ 41.500.000 đ

Tủ Ướp Rượu Kadeka KS194TL/TR

Tủ Ướp Rượu Kadeka KS194TL/TR

78.495.000 đ 82.500.000 đ

Máy Lọc Nước FujiE RO-06 CAB

Máy Lọc Nước FujiE RO-06 CAB

3.675.000 đ 4.090.000 đ

Máy Đếm Tiền Silicon MC-2200

Máy Đếm Tiền Silicon MC-2200

2.185.000 đ 2.300.000 đ

Máy Đếm Tiền Silicon MC-6000

Máy Đếm Tiền Silicon MC-6000

2.645.000 đ 2.790.000 đ

Máy Đếm Tiền Silicon MC-2800

Máy Đếm Tiền Silicon MC-2800

2.605.000 đ 2.750.000 đ

Máy Đếm Tiền Silicon MC-2450B

Máy Đếm Tiền Silicon MC-2450B

2.350.000 đ

Máy Đếm Tiền Silicon MC-2350BN

Máy Đếm Tiền Silicon MC-2350BN

2.590.000 đ

Máy Đếm Tiền Silicon MC-B12

Máy Đếm Tiền Silicon MC-B12

2.440.000 đ

Máy Đếm Tiền Silicon MC-A32

Máy Đếm Tiền Silicon MC-A32

2.260.000 đ

Máy Đếm Tiền Silicon MC-B52

Máy Đếm Tiền Silicon MC-B52

2.390.000 đ

Máy Đếm Tiền Silicon MC-B528

Máy Đếm Tiền Silicon MC-B528

2.490.000 đ

Máy Đếm Tiền Silicon MC-2700

Máy Đếm Tiền Silicon MC-2700

2.525.000 đ 2.660.000 đ

Máy Đếm Tiền Silicon MC-2300

Máy Đếm Tiền Silicon MC-2300

3.125.000 đ 3.290.000 đ

Máy Đếm Tiền Silicon MC-3300

Máy Đếm Tiền Silicon MC-3300

3.175.000 đ 3.350.000 đ

Máy Đếm Tiền Silicon MC-3600

Máy Đếm Tiền Silicon MC-3600

3.275.000 đ 3.450.000 đ

Máy Đếm Tiền Silicon MC-2900

Máy Đếm Tiền Silicon MC-2900

3.365.000 đ 3.550.000 đ

Máy Đếm Tiền Silicon MC-2550

Máy Đếm Tiền Silicon MC-2550

3.025.000 đ 3.190.000 đ

Máy Đếm Tiền Silicon MC-9900N

Máy Đếm Tiền Silicon MC-9900N

7.305.000 đ 7.690.000 đ

Máy Đếm Tiền Silicon MC-8600

Máy Đếm Tiền Silicon MC-8600

7.585.000 đ 7.990.000 đ

Máy Đếm Tiền Silicon MC-8800

Máy Đếm Tiền Silicon MC-8800

8.345.000 đ 8.790.000 đ

Máy Đếm Tiền Silicon MC-9900

Máy Đếm Tiền Silicon MC-9900

7.305.000 đ 7.690.000 đ

Quạt Thông Gió KDK 20WUD (quạt gắn kiếng)

Quạt Thông Gió KDK 20WUD (quạt gắn kiếng)

1.150.000 đ 1.290.000 đ

Quạt thông gió KDK 15AAQ1

Quạt thông gió KDK 15AAQ1

1.290.000 đ 1.450.000 đ

Quạt thông gió KDK 20AUH

Quạt thông gió KDK 20AUH

790.000 đ 840.000 đ

Quạt thông gió KDK 25AUH

Quạt thông gió KDK 25AUH

890.000 đ 990.000 đ

Quạt thông gió KDK 30AUH

Quạt thông gió KDK 30AUH

1.150.000 đ 1.320.000 đ

Quạt thông gió KDK 20ALH

Quạt thông gió KDK 20ALH

990.000 đ 1.140.000 đ

Quạt thông gió KDK 25ALH

Quạt thông gió KDK 25ALH

1.150.000 đ 1.290.000 đ

Quạt thông gió KDK 25AUFA (dùng trong nhà bếp)

Quạt thông gió KDK 25AUFA (dùng trong nhà bếp)

1.350.000 đ 1.490.000 đ

Bộ Dụng Cụ Nikawa 8 Món NK-BS008

Bộ Dụng Cụ Nikawa 8 Món NK-BS008

260.000 đ 285.000 đ

Bộ Dụng Cụ Nikawa 12 Món NK-BS012

Bộ Dụng Cụ Nikawa 12 Món NK-BS012

370.000 đ 415.000 đ

Bộ Dụng Cụ Nikawa 21 Món NK-BS021

Bộ Dụng Cụ Nikawa 21 Món NK-BS021

590.000 đ 645.000 đ

Bộ Dụng Cụ Nikawa 35 Món NK-BS035

Bộ Dụng Cụ Nikawa 35 Món NK-BS035

780.000 đ 900.000 đ

Máy Đo Khoảng Cách Laser GLM 250 VF

Máy Đo Khoảng Cách Laser GLM 250 VF

8.520.000 đ

Máy Đo Khoảng Cách Laser GLM 150 C

Máy Đo Khoảng Cách Laser GLM 150 C

7.280.000 đ

Máy Đo Khoảng Cách Laser GLM 500

Máy Đo Khoảng Cách Laser GLM 500

2.550.000 đ

Máy Đo Khoảng Cách Laser GLM 80

Máy Đo Khoảng Cách Laser GLM 80

3.930.000 đ

Máy Đo Khoảng Cách Laser GLM 50 C

Máy Đo Khoảng Cách Laser GLM 50 C

3.460.000 đ

Máy Đo Khoảng Cách Laser GLM 40

Máy Đo Khoảng Cách Laser GLM 40

2.010.000 đ

Máy Đo Khoảng Cách Laser GLM 30

Máy Đo Khoảng Cách Laser GLM 30

1.690.000 đ

Cây MIA Bosch GR 500

Cây MIA Bosch GR 500

950.000 đ

Chân Máy Laser Bosch BT 150 1/4"

Chân Máy Laser Bosch BT 150 1/4"

520.000 đ

Chân Máy Laser Bosch BT 160

Chân Máy Laser Bosch BT 160

840.000 đ

Chân Máy Laser Bosch BT 150 5/8"

Chân Máy Laser Bosch BT 150 5/8"

590.000 đ

Thiết Bị Nhận Tia Laser Bosch LR6

Thiết Bị Nhận Tia Laser Bosch LR6

1.270.000 đ

Thiết Bị Nhận Tia Laser Xanh và Đỏ Bosch LR7

Thiết Bị Nhận Tia Laser Xanh và Đỏ Bosch LR7

2.010.000 đ

Đế Xoay Bluetooth Bosch RM 3

Đế Xoay Bluetooth Bosch RM 3

950.000 đ

Giá đỡ đa năng Bosch BM 1

Giá đỡ đa năng Bosch BM 1

950.000 đ

Kính Laser Bosch

Kính Laser Bosch

140.000 đ

Két bạc chống cháy Forture KF55N

Két bạc chống cháy Forture KF55N

2.900.000 đ

Két sắt điện tử KKS05

Két sắt điện tử KKS05

1.600.000 đ

Két sắt điện tử KKS04

Két sắt điện tử KKS04

2.050.000 đ

Két sắt điện tử KKS02

Két sắt điện tử KKS02

2.100.000 đ

Két sắt điện tử KKS03

Két sắt điện tử KKS03

2.290.000 đ

Két sắt điện tử KKS01

Két sắt điện tử KKS01

1.910.000 đ

Két sắt điện tử KA54DT

Két sắt điện tử KA54DT

2.490.000 đ

Két sắt điện tử KA40DT

Két sắt điện tử KA40DT

2.190.000 đ

Két sắt điện tử KA72DT

Két sắt điện tử KA72DT

2.820.000 đ

Két bạc an toàn KA320

Két bạc an toàn KA320

8.810.000 đ

Két bạc an toàn KA181

Két bạc an toàn KA181

5.580.000 đ

Két bạc an toàn KA100

Két bạc an toàn KA100

2.760.000 đ

Két bạc an toàn KA54

Két bạc an toàn KA54

2.110.000 đ

Két bạc an toàn KA40

Két bạc an toàn KA40

1.820.000 đ

Thang Nhôm Đơn Poongsan PS 3020-1

Thang Nhôm Đơn Poongsan PS 3020-1

1.065.000 đ

Thang Nhôm Đơn Poongsan PS 3025-1

Thang Nhôm Đơn Poongsan PS 3025-1

1.325.000 đ

Thang Nhôm Đơn Poongsan PS 3030-1

Thang Nhôm Đơn Poongsan PS 3030-1

1.595.000 đ

Thang Nhôm Đơn Poongsan PS 3035-1

Thang Nhôm Đơn Poongsan PS 3035-1

1.885.000 đ

Thang Nhôm Đơn Poongsan PS 3040-1

Thang Nhôm Đơn Poongsan PS 3040-1

2.485.000 đ

Thang Nhôm Đơn Poongsan PS 3045-1

Thang Nhôm Đơn Poongsan PS 3045-1

2.905.000 đ

Thang Nhôm Đơn Poongsan PS 3050-1

Thang Nhôm Đơn Poongsan PS 3050-1

3.335.000 đ

Thang Nhôm Đơn Poongsan PS 3060-1

Thang Nhôm Đơn Poongsan PS 3060-1

4.235.000 đ

Thang Nhôm Trượt Poongsan PS 3050-2

Thang Nhôm Trượt Poongsan PS 3050-2

3.495.000 đ

Thang Nhôm Trượt Poongsan PS 3060-2

Thang Nhôm Trượt Poongsan PS 3060-2

4.155.000 đ

Thang Nhôm Trượt Poongsan PS 3070-2

Thang Nhôm Trượt Poongsan PS 3070-2

4.825.000 đ

Thang Nhôm Trượt Poongsan PS 3080-2

Thang Nhôm Trượt Poongsan PS 3080-2

6.035.000 đ

Thang Nhôm Trượt Poongsan PS 3090-2

Thang Nhôm Trượt Poongsan PS 3090-2

6.745.000 đ

Thang Nhôm Trượt Poongsan PS 3100-2

Thang Nhôm Trượt Poongsan PS 3100-2

7.435.000 đ

Thang Nhôm Trượt Poongsan PS 3110-2

Thang Nhôm Trượt Poongsan PS 3110-2

8.385.000 đ

Thang Nhôm Trượt Poongsan PS 3120-2

Thang Nhôm Trượt Poongsan PS 3120-2

9.325.000 đ

Thang Nhôm Chữ A Poongsan PS-2030

Thang Nhôm Chữ A Poongsan PS-2030

740.000 đ

Thang Nhôm Chữ A Poongsan PS-2040

Thang Nhôm Chữ A Poongsan PS-2040

990.000 đ

Thang Nhôm Chữ A Poongsan PS-2050

Thang Nhôm Chữ A Poongsan PS-2050

1.230.000 đ

Thang Nhôm Chữ A Poongsan PS-2060

Thang Nhôm Chữ A Poongsan PS-2060

1.480.000 đ

Công ty TNHH MTV Solciti được thành lập vào tháng 08/09/2017, với cách thức kinh doanh Mua hàng online - Giao hàng tận nơi đúng theo xu thế công nghệ 4.0 của thời đại.  Là đơn vị phân phối chính hãng các mặt hàng thiết bị văn phòng, điện máy, đồ gia dụng và công nghiệp, thiết bị đo đạc chuyên dụng, và nhiều mặt hàng khác, Solciti mong muốn được phục vụ nhu cầu mua sắm của tất cả khách hàng trên khắp Việt Nam. 

Với mục tiêu tạo ra những trải nghiệm mua sắm trực tuyến tuyệt vời nhất, Solciti.com luôn nỗ lực không ngừng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ. Solciti đã, đang và sẽ không ngừng cung cấp những sản phẩm có chất lượng cao và dịch vụ sau bán hàng hoàn hảo nhằm mở rộng hệ thống đại lý lớn mạnh hơn, cũng như mang đến sự hài lòng cao nhất cho khách hàng. Hãy cùng hàng triệu người tiêu dùng Việt Nam trải nghiệm tiện ích mua sắm trực tuyến dễ dàng, tiện ích này nhé !